november 13, 2015

NSTB

De NSTB is het overlegorgaan van de studententurnverenigingen in Nederland. Hoewel al vele jaren overleg onder de naam van de NSTB wordt uitgevoerd, is de NSTB pas in 2008 officieel opgericht als vereniging. Alle documenten die direct te downloaden zijn, staan op een aparte pagina: documenten. Op deze pagina vind je bijvoorbeeld de statuten, het huishoudelijk reglement en diverse handleidingen.

NSTB website